Hellenistisk

Hellenistiske horoskopdiagrammer.

Horoskop, vestlig, hellenistisk, horoskopdiagram, 'I' -symbol med ordene Holografisk (Degro). Diagrammet er funnet i begynnelsen av diagrammet med to prikker som peker ned, de første prikkene peker opp og den fjerde prikken peker ned.